به بهانه 27 اردیبهشت‌ماه روز روابط عمومی:

ماندگاری سازمان‌ها در گرو توسعه روابط عمومی

درباب اهمیت روابط عمومی واثرگذاری این شغل درسازمان­ها بسیار نوشته‌اند، که روابط عمومی چشم، قلب، زبان، گوش، آیینه و ویترین سازمان است. اما به راستی با همه اين تعابير، روابط عمومی چگونه می‌تواند در خدمت حل مسائل سازمان باشد؟