حسین سلیمانی بهترین بازیگر جشنواره تی‌ئته برزیل شد

فیلم‌ سینمایی «کولبرف» در هشت بخش از جشنواره فیلم تی‌ئته برزیل کاندید و حسین سلیمانی برنده‌ جایزه بازیگری مرد شد.