برگزاری دو نمایشگاه تجسمی در خانه هنرمندان

دو نمایشگاه تجسمی محمد هژیر ابراهیمی و حسین مرادی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.