یک هنرمند صنایع دستی:

مدت‌هاست که صنایع دستی به حاشیه رفته است

یک هنرمند صنایع‌دستی درباره وضعیت صنایع‌دستی در روزهای کرونایی، بر این باور است که وضعیت تولید و فروش صنایع دستی نسبت به قبل نامساعد شده است و این در حالی است که معاونت صنایع دستی نیز به هنرمندان این حوزه ...