پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱ دسامبر ۲۰۲۲
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

حمید جبلی

بیستم شهریور به نام رضا ژیان می‌شود

با پیشنهاد حمید جبلی و به کوشش خانواده ژیان

بیستم شهریور به نام رضا ژیان می‌شود

"با پیگیری محمد ژیان از طرف خانواده و به پیشنهاد حمید جبلی، بیستم شهریور را به نام رضا ژیان می‌نامیم و اولین‌بار در اختتامیه جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک مناسبت آن اعلام خواهد شد."