شهرداری تخریب خانه شاعر انقلابی را گردن گرفت

قصد داشتند تا موزه «شعر انقلاب» را در خانه‌ی شاعر انقلابی در سبزوار ایجاد کنند و به همین منظور خانواده‌ی مرحوم حمید سبزواری و دانشگاه حکیم سبزواری قراردادی را در سال ۱۳۹۶ امضا کردند تا بر اساس آن، این موزه ...