امیریوسفی مطرح کرد:

عدم مشروعیت انتخابات شورای صنفی نمایش / تن به انتخابات دولتی نمی‌دهیم

محسن امیریوسفی با بیان اینکه معتقد است جلسه دیروز شورای صنفی نمایش برای برگزاری انتخابات مشروعیت نداشته است، گفت: سازمان سینمایی با دخالت مستقیم تلاش کرد شورای صنفی نمایش را دولتی‌ کند.