محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی

دستمزد بازیگران باید براساس رتبه، اقتصاد سینما، هزینه و سرمایه فیلم تعیین ‌شود

رییس سازمان سینمایی اعلام کرد با تحقق نظام تهیه‌کنندگی دستمزدهای بازیگران نیز قاعده‌مند خواهد شد.