وقتی میدان تره‌بار مهم‌تر از یک تپه‌ی تاریخی است!

گودبرداری‌ها را درست در کنار تابلوی معرفی تپه‌ی ثبت ملی شده‌ی «معصوم‌زاده» انجام داده‌اند. شاید پیام‌شان همین است؛ تاریخِ بجنورد در محوطه‌ای تاریخی که جزو مهم‌ترین منابع تاریخی خراسان شمالی است، برای‌شان اهمیتی ندارد بنابراین ایجادِ میدان میوه‌وتربارِ بزرگتری برای ...