معرفی کتاب/ به قلم دکتر محمد بالی

خشم و مهارت‌های مقابله با آن

کتاب «خشم و مهارت‌های مقابله با آن» از دیگر تالیفات مشترک دکترمحمد بالی و زهرا آهنگران در حوزه روانشناسی و به همت «بنیاد علمی دانش پژوهان» است که با رویکردی متفاوت به بررسی عوامل خشم و روش‌های کنترل خشم می‌پردازد.