انتشار کتاب محققان ایرانی درباره فرآورده‌های زیست‌پزشکی توسط اسپرینگر

کتاب Biomedical Product Development: Bench to Bedside توسط ناشر بین‌المللی اسپرینگر (Springer) منتشر شد.