آثار کمدی ایرانی چه جایگاهی در کمدی های سراسر جهان دارند؟

طنز بیان هنرمندانه یک موضوع است و در لغت به معنای طعنه زدن است. طنز موقعیت ها و رفتارهای نامطلوب را به شکل خنده داری به چالش میکشد. کمدی اجرای طنز است، به صورت تصویری، در نمایش، سینما و یا ...