با حکم معاون هنری وزیر ارشاد؛

حسن ریاحی دبیر سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر شد

حسن ریاحی با تایید شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر و با حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر این دوره جشنواره شد.