تسلیت مدیر کل دفتر موسیقی برای درگذشت مصطفی قادرپناه

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت مصطفی قادرپناه، از هنرمندان ماهر اصفهان در عرصه ساخت ساز تار را تسلیت گفت.