دریاچه شورابیل اردبیل یخ بست

دریاچه گردشگری شورابیل واقع در ضلع جنوبی شهر اردبیل به علت بارش سنگین برف و برودت هوا یخ بست.