در گفتگویی مطرح شد؛

اولویت‌های قزوه در صداوسیما چیست؟/ دغدغه موسیقی پیام بازرگانی

مدیر جدید دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما از اولین حوزه‌هایی که به آن‌ها ورود خواهد کرد سخن گفت.