۲۴ سینماگر مدرک دکترای هنری گرفتند

گزارش عملکرد دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع در حوزه ارزشیابی هنرمندان سینمایی در سال ۱۳۹۹ مبنی بر اعطای مدرک درجه یک هنری (معادل دکترا) به ۲۴ هنرمند اعلام شد.