در تماشاخانه سنگلج؛

آیین نکوداشت شبیه‌خوانان برگزار می‌شود

آیین نکوداشت پیشکسوتان و شبیه خوانان شرکت کننده در دوازدهمین دوره سراسری و اولین رویداد بین المللی «صاحبدلان» در تماشاخانه سنگلج تهران برگزار می شود.