در قالب یک سخنرانی مجازی بررسی می‌شود

جایگاه انسان در نقاشی عصر صفوی

دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مدرسه عالی اقتصاد روسیه و بنیاد ابن‌‎سینا - مسکو و انجمن ایرانی زبان روسی به مناسبت بزرگداشت پرفسور مائیس نظرلی، سخنرانی مجازی با عنوان جایگاه انسان در ...