دوسالانه بین المللی معماری شهر ونیز و "محله های" ازبکستان

پس از یک سال دیرکرد،17مین "دوسالانه معماری" شهر ونیز با شرکت 112 نماینده از 46 کشور از روز 22 ماه مه کار خود را آغاز کرد و در روز 21 نوامبر پایان خواهد یافت. یکی از رخداد های ویژه این ...