دومین نمایشگاه مشترک «پیشگامان صلح میان ملت‌ها» به زبان هنر

دومین نمایشگاه مشترک و کارگاه خوشنویسی نستعلیق با ارائه تابلوهای مشترک صلح و نستعلیق‌نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر و مناجات آن حضرت در فیلیپین برپا شد.