انتشار مجموعه داستان «دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم»

مجموعه داستان کوتاه «دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم» ـ نوشته امیررضا بیگدلی ـ منتشر و به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است.