انتشار «دیوان حافظ» با تصحیح الهی قمشه‌ای

«دیوان حافظ» با تصحیح و پیشگفتار حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای منتشر شد.