منصور نورپور رئیس انجمن سینماداران بر اثر کرونا درگذشت

رئیس هیأت مرکزی انجمن سینماداران ایران بر اثر کرونا دارفانی را وداع گفت.