برای بار هشتم؛

رضوان صادق‌زاده دبیر جشنواره تجسمی جوانان شد

بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با انتخاب دبیر و تشکیل شورای سیاستگذاری آغاز به کار کرد.