محمد بلوری:

از خبرنگاران بی‌کارشده حمایت کنیم

محمد بلوری، روزنامه‌نگار پیشکسوت در حمایت از روزنامه‌نگارانی که در ایام کرونا خانه‌نشین و بی‌کار شده‌اند، اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که گریبانگیر مطبوعات شده، ناشی از مدیرانی است که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی یا حفظ مقام ...