«جام‌جم» ۲۰ ساله شد

«جام‌جم» که ۱۰ اردیبهشت سال ۷۹ فعالیت خود را به عنوان روزنامه‌ای سراسری آغاز کرد، امسال در روزهای شلوغ و پُردغدغه کرونایی، بیستمین سالگرد خود را تجربه است.