گزارش معاونت هنری از عرضه آثار هنری در روزهای قرنطینه

آثار هنری در روزهای قرنطیه به دلیل شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی منتشر می‌شود.