به مناسبت روز بازیگر؛

مهتاب نصیرپور از بی هویتی گله مند است

مهتاب نصیرپور ابراز تاسف می‌کند که هنوز بازیگری در جامعه ما به عنوان یک شغل تعریفی ندارد و این بی‌هویتی را دردناک می‌داند.