یادداشتی از دکتر صادق شیخ‌زاده به مناسبت بیست و پنجم اردیبهشت ماه روز نکوداشت فردوسی:

فردوسی فراتر از فمینیسم، مبدع رفتارهای جوان زنانه و جوان دخترانه

فردوسی فراتر از فمینیسم، مبدع رفتارهای جوان زنانه و جوان دخترانه