با اعطای گواهی حضور مشترک ایران _ مکزیک؛

گزارشی از نمایشگاه انفرادی بین المللی «رامینا غفاری»

نمایشگاه انفرادی بین المللی رامینا غفاری با اعطای گواهی حضور مشترک ایران _ مکزیک از 8 الی 14 بهمن ماه با همکاری روما پلاس و موسسه علم و فن ادیب برگزار می‌شود