آغاز پخش «دیروزنامه» به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب

«دیروزنامه» به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در جدول پخش رادیو ایران قرار می گیرد.