در نامه‌ای به رییس ستاد کرونا درخواست شد:

موزه‌ها با یک جزوه باز می‌شوند/پول دستکش و ماسک را بدهید

رییس ایکوم ایران در نامه‌ای به رییس ستاد مقابله با کرونا درخواست کرد تا تمهیداتی اندیشیده شود که بودجه برای تهیه‌ی مواردی مانند پاپوش، ماسک، دستکش و ایجاد دالان ضدعفونی برای ورود به مکان با تشخیص عدم امکان ورود افراد ...