ایران درودی از نور در نقاشی و سینما می‌گوید

ساعت نیکذات، هنرمند عکاس قرار است با ایران درودی، هنرمند پیشکسوت عرصه نقاشی درباره نور در نقاشی و سینما گفت‌وگو کند.