با یک اثر در بخش کلاسیک جوکی اواردز

اثر برتر سالار زمانیان درDjooky music Awards

سالار زمانیان موسيقى را با پدر خود منوچهر زمانيان شروع كرد و تار را نزد فريد ايرانى در مشهد فراگرفت، سپس فراگيرى موسيقى را با كيوان ساكت به صورت حرفه ای ادامه داد و در مقطع ليسانس موسيقى از دانشگاه ...