مروری بر نوآوری‌های سیروس شمیسا در زادروزش

سیروس شمیسا امروز ۷۲ساله شد. حمیدرضا شایگان‌فر معتقد است او نظم جدیدی در زمینه‌ی آموزش ادبیات فارسی ایجاد کرده است.