رادیو نمایش ۱۰ ساله شد

دو مدیر قدیم و جدید رادیو نمایش به مناسبت ۱۰ سالگی این شبکه با حضور در ویژه برنامه «پیدایش» درباره آغاز به کار این شبکه رادیویی سخن گفتند.