تاثیر آی فیلم بر فرهنگ منطقه

بازیگر افغانستانی: مردم ما علاقه بسیاری به فیلم های ایرانی دارند

یک بازیگر افغانستانی گفت: در سفری که به خاطر نمایش فیلمم به افغانستان داشتم متوجه شدم مردم افغانستان خیلی علاقه به فیلم ها و سریال های ایرانی دارند.