نمایش «تکرار» به روایت حامد شیخی | انسان‌هایی در چرخه تکرار

حامد شیخی گفت: نمایشنامه «تکرار» براساس مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های کوتاه به قلم سام شپارد با عنوان «دکه بین راه» با اضافاتی با توجه به شرایط روز جامعه نوشته شده است.