قطعه «سرانجام» منتشر شد

قطعه حامد زمانی برای اربعین حسینی

در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی، قطعه «سرانجام» اثر حامد زمانی منتشر شد.