سرنوشت شگفت‌انگیز خط‌ها و رمزگشایی دبیره ایلامی سطری

دویست سال پس از سنگ روزتا، رمز دبیره ایلامی (عیلامی) سطری گشوده شد. این رمز گشائی سبب شد خانمی به نام "سیلویا فرارا" رساله ای بسیار جالب پیرامون رمز گشایی و رمز یابی دبیره ها برود.