از سرگیری ضبط «آقازاده»-حال حامد عنقا رو به بهبود است

سریال «آقازاده» که با گذشت ۹۰ درصد از تصویربرداری با شیوع ویروس کرونا در کشور متوقف شد، به‌زودی با رعایت نکات بهداشتی وزارت بهداشت ضبط خود را از سرمی‌گیرد.