«کوچک جنگلی» در «پیش پرده» رادیو صبا

«رادیو صبا» در برنامه «پیش پرده» به معرفی تیتراژهای ماندگار در تلویزیون می پردازد.