از ۲ شبکه رادیویی پخش می شود؛

شنیدن خاطرات اولین سفر رسمی فوتبال ایران در «سفر قندهار»

سریال رادیویی «سفر قندهار» بر اساس خاطرات اولین سفر رسمی تیم ملی فوتبال ایران از دو شبکه رادیویی نمایش و ورزش پخش می شود.