«بازگشت» مهدویان با زخم کاری به شبکه نمایش خانگی!

فیلمبرداری فصل دوم سریال زخم کاری با نام «بازگشت» آغاز شد.