«سیاه‌چاله» از اول اردیبهشت در فیلم‌نت عرضه می‌شود

سریال «سیاه‌چاله» از اول اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط پلتفرم فیلم‌نت منتشر خواهد شد.