نویسنده‌ای که اصرار دارد از غربی‌ها تقلید نکرده

چالش درباره سریال علمی ـ تخیلی عربی

سریال مصری «پایان» از ابتدای پخش تبلیغاتش، با طرح موضوعی جدید در سریال‌های عربی توجه‌ها را به خود جلب کرد.