تصویربرداری «نیمروز تا تهران» ادامه دارد/ نقش‌آفرینی پیام دهکردی

سریال «نیمروز تا تهران» به کارگردانی حسین نمازی این روزها در حال تصویربرداری است.