بازگشت طنز اپیزودیک به تلویزیون با «پدر پسری»؛

در اوج کرونا سریال ساختیم!

کارگردان «پدرپسری» در آستانه پخش این مجموعه درباره دشواری‌های ساخت سریال ماه رمضانی در شرایط حاضر، توضیح داد: «در اوج کرونا کار کردیم و استرس زیادی هم داشت اما همه عوامل دوست داشتند کار به پخش برسد.»