رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست خبری مطرح کرد:

تشریح جزئیات اجرای برنامه‌ «هنر برای همه» در ایام نوروز

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از آغاز برنامه‌ «هنر برای همه» در این سازمان با اجرای کنسرت محمد معتمدی در ایام نوروز در تهران خبر داد.